Patiënten in Congo - Foto: Dieter Telemans

Een duurzaam model voor zelfvoorzienende oogziekenhuizen

  In maart vertrok Béatrice Delperdange voor Licht voor de Wereld naar Congo, waar ze een bezoek bracht aan de partnerziekenhuizen. Als expert in management en financiën kreeg ze de opdracht om samen met de ziekenhuizen het dagelijkse beheer te optimaliseren in lijn met het duurzame model dat Licht voor de Wereld vooropstelt.Béatrice Delperdange

  Béatrice is vol lof over wat ze daar heeft gezien: “Ik heb teams ontmoet die op bewonderenswaardige wijze het hoofd hebben geboden aan uitdagingen tijdens en na de Covid-crisis en in een steeds complexere context blijven zoeken naar manieren om de zorg voor armen en kinderen te blijven verbeteren”.

  Dit was niet de eerste keer dat Béatrice Congo en onze projecten daar bezocht. Het verschil met een bezoek in 2019 was voor haar opmerkelijk: “Opvallend is de grote vooruitgang die het regio ondertussen heeft gemaakt. Er is een echte economische boom aan de gang”.

  “Deze omgeving schept kansen voor ziekenhuizen”. Ze legt uit dat de economische groei gunstig is voor het Robin Hood-bedrijfsmodel dat gebruikt wordt in de partnerziekenhuizen. Dit is een model waarbij dezelfde zorg wordt aangeboden tegen een hogere prijs aan ‘rijke’ patiënten dan aan ‘armere’ patiënten. Het grootste deel van de inkomsten van de ziekenhuizen komt dus van rijke patiënten, waardoor het ziekenhuis op termijn zichzelf kan beginnen financieren.

  De keerzijde van deze economische groei zijn de stijgende kosten in levensonderhoud terwijl de grote meerderheid van de bevolking zeer arm blijft. Bovendien nemen het aantal ooginfecties in de regio toe door de hogere concentratie aan giftig stof in de lucht door de nieuwe industrieën.

  “In deze context heeft iedereen de positieve impact die Licht voor de Wereld teweegbrengt in de ziekenhuizen benadrukt.” Niet enkel biedt de ngo essentiële steun op managementniveau, zoals het bieden van hulp bij het dagelijkse beheer en logistiek. Ze zorgt er ook voor dat de ziekenhuizen op termijn zichzelf kunnen financieren, en dus autonoom kunnen worden.

  Met jouw steun kunnen we het verschil blijven maken. Doe vandaag nog een gift!  

   

  Foto header:  © Dieter Telemans