26 MILJOEN MENSEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN HEBBEN EEN VORM VAN VERMIJDBARE BLINDHEID

SAMEN GEVEN WE ZICHT
OP EEN TOEKOMST

ONZE MISSIE EN VISIE

Samen blindheid de wereld uit helpen, daar gaan we voor.

Light for the World België strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. Als Belgische erkende ngo zorgen we voor toegankelijke oogzorg en inclusief onderwijs.

Lokale partners staan centraal in de werking van Light for the World. In Congo, Rwanda en Tanzania steunen we hen financieel, technisch en organisatorisch. Alleen zo kunnen zij de beste dienstverlening garanderen aan blinde en slechtziende personen.

ONZE WAARDEN

Integriteit

 

We behandelen elkaar met wederzijds respect. We zijn eerlijk en betrouwbaar. Dat verwachten we ook van onze partners.

Daadkracht

 

We voeren onze plannen op een efficiënte en effectieve manier uit.

MEDEDOGEN

 

We zoeken naar duurzame relaties en bouwen vertrouwen op via dialoog en inclusie. We voelen ons verbonden met en zetten ons in voor de ander. We hebben respect voor de eigenheid van elk individu.

Betrokkenheid

 

We voelen ons verbonden met onze missie en visie en geloven dat onze acties zinvol zijn. We staan in voor mensenrechten en de volledige participatie van mensen met een beperking. We streven naar duurzame ontwikkeling en betrekken alle stakeholders.

PROFESSIONALITEIT EN FOCUS

 

We hebben de expertise en de competenties om onze missie in de praktijk te brengen op de meest effectieve manier. We focussen op het redden van het visueel vermogen, de verbetering van de levenskwaliteit en het opkomen voor de rechten van mensen met een beperking.

JOUW GIFT IS IN GOEDE HANDEN

Wij verzekeren je dat we jouw gift goed besteden. Ons financieel beheer verloopt degelijk en transparant. Een onafhankelijke auditor controleert onze jaarrekeningen. We zijn lid van VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Als donor heb je recht op informatie. In ons jaarrapport krijg je een overzicht van de behaalde resultaten en de besteding van de financiële middelen. Light for the World voldoet aan de voorwaarden van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten te mogen uitreiken.

LICHT OP ONZE GESCHIEDENIS

 • 2020 - 2023

  Inhuldiging van het “Mulami Muimpe” oogziekenhuis in Kananga, Congo

 • 2020 - 2022

  Oprichting van een lokaal bureau in Rwanda

 • 2020 - 2020

  Oprichting van een lokaal bureau in Tanzania en aanwerving van een Tanzaniaanse coördinator

 • 2019 - 2019

  Inwijding van de nieuwe gebouwen voor consultatie en ziekenhuisopname in het Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuyi Mayi, Congo

 • 2018 - 2018

  Begin van de samenwerking met Saint Joseph’s Mission Hospital in Songea en Saint Francis ziekenhuis in Ifakara in het zuiden van Tanzania

 • 2017 - 2017

  Start van het project inclusief onderwijs in Kabgayi en begin van de steun aan de school voor blinde en slechtziende kinderen in Rwamagana, Rwanda (in samenwerking met Fracarita Belgium)

 • 2016 - 2016

  Opening Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi, Congo

 • 2014 - 2014

  Lancering inclusief educatieproject in Lubumbashi, Congo

 • 2012 - 2012

  Opening Saint Joseph oogziekenhuis in Likasi, Congo

 • 2010 - 2010

  Start samenwerking met Tanzania Society for the Blind rond inclusieve educatie en start partnerschap met Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji-Mayi, Congo

 • 2009 - 2009

  Start samenwerking met Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi, Congo

 • 2008 - 2008

  CBM België wordt officieel Licht voor de Wereld, een onafhankelijke Belgische ngo

 • 2003 - 2003

  Eerste cataractoperatie bij kinderen in Kabgayi oogziekenhuis in Gitarama, Rwanda

 • 1997 - 1997

  Oprichting Licht voor de Wereld onder de naam Christelijke Blindenmissie en start eerste project: CCBRT-ziekenhuis in Dar es Salaam, Tanzania

INTERNATIONAAL

Light for the World België is lid van Light for the World International. Dankzij dit netwerk kunnen we onze expertise uitbouwen.
We creëren zo ook een groot draagvlak bij overheden om de rechten voor personen met een beperking te bevorderen.

8

lidorganisaties

108

projecten

15

landen

958003

consultaties

105982

operaties

9139

kinderen naar school

oogzorg

Geef toegang tot onderwijs

Met 11 euro kan een kind met een visuele beperking als Agnes een maand lang naar school.

oogoperatie

Geef zicht aan een volwassene

Met 52 euro kunnen we mensen als Melanie aan cataract opereren.

Schenk een kinderbril

Met 60 euro schenk je een bril aan een kind zoals Lydia.

opticien afrika

Geef zicht aan een kind

Met 150 euro schenk je een kind als Saïdi weer zicht dankzij een operatie onder volledige verdoving.