Patiënten tijdens een mobiele kliniek in Lubumbashi

Een holistisch en duurzaam model

  Al meer dan 20 jaar streeft Licht voor de Wereld ernaar kwaliteitsoogzorg toegankelijk te maken voor de armste bevolkingsgroepen. Dit doet ze door oogziekenhuizen te ondersteunen in Congo, Rwanda en Tanzania. Deze ziekenhuizen werken allemaal volgens hetzelfde holistisch en duurzaam model.

  Jarenlange ervaring op het terrein, leerde Licht voor de Wereld dat verschillende barrières mensen met een oogziekte de toegang tot oogzorg ontzeggen. De belangrijkste barrières zijn:

  • Patiënten van het oogziekenhuisDe onwetendheid over en angst voor de verstrekte zorg
  • De kostprijs en de vrees voor niet-transparante behandelingskosten
  • De afstand tussen patiënt en medische diensten
  • De slechte reputatie van sommige medische diensten wat de kwaliteit van de verstrekte zorg betreft.

  Om deze barrières te doorbreken, heeft Licht voor de Wereld een model uitgewerkt voor een holistisch en duurzaam oogziekenhuis, met andere woorden, een oogziekenhuis waar de problematiek ‘blindheid’ in haar geheel wordt bekeken. Al onze partnerziekenhuizen zijn volgens dit model, dat volgende elementen omvat, uitgebouwd:

  Zorg en behandeling voor iedereen

  In onze partnerziekenhuizen verstrekken de oogartsen kwaliteitsoogzorg en -behandelingen tegen betaalbare en transparante prijzen. Het gaat om onderzoeken, operaties, laserbehandelingen of behandelingen met geneesmiddelen..

  Medische en administratieve opleiding

  Om het schrijnend tekort aan medisch personeel op te vangen, investeren wij in intensieve opleiding van lokaal medisch en administratief personeel. Verschillende ervaren oogartsen gaan regelmatig naar deze regio’s om hun expertise te delen met lokale collega’s en ervoor te zorgen dat kwaliteitszorg wordt verstrekt.

  Verplegers in een operatiekamer

  We leiden ook een honderdtal verplegers op in kleine gezondheidscentra. De opleiding bestaat uit basiskennis omtrent de meest voorkomende oogziekten. Een tiental verplegers verbonden aan lokale ziekenhuizen krijgen een beurs om zich te specialiseren in oogzorg, refractie en optometrie.

  Dankzij deze opleidingen kunnen de verplegers basisoogzorg verstrekken aan de patiënten in hun lokale gezondheidspost. Indien meer gespecialiseerde oogzorg vereist is, worden de patiënten doorverwezen naar een van onze partneroogziekenhuizen.

  Wat de artsen betreft, steunt Licht voor de Wereld verschillende opleidingspeilers:

  • Inleefstages of stages voor specialisatie of bijscholing in grote instellingen in het land en in de buurlanden (Tanzania, Rwanda, Oeganda, …)
  • Formele opleiding (leidend tot diploma) tot oogarts
  • Vergaderingen, conferenties, seminaries en andere internationale congressen.

  Steun onze strijd tegen vermijdbare blindheid en doe vandaag nog een gift.

  Beheer en infrastructuur

  Licht voor de Wereld steunt de ontwikkeling en het medisch, administratief en financieel beheer van de partnerziekenhuizen en – oogzorgcentra.

  Daartoe hebben wij een baanbrekend document opgesteld: de Blueprint. De volledige naam van het document luidt: ‘Model voor het beheer van een oogziekenhuis’. Het is een leidraad voor een efficiënt beheer van onze partnerziekenhuizen: vanaf het opsporen van de patiënten tot de nazorg, over hun aankomst in het ziekenhuis en het volledige scala aan behandelingen die kunnen ingesteld worden. De Blueprint bepaalt de kwaliteitsstandaarden voor elk departement van het oogziekenhuis. Het document wordt gebruikt als referentiedocument bij de opleiding van administratief en medisch personeel.

  Acties op het terrein

  Wij voeren acties op het terrein in regio’s waar oogzorg onbestaande is. Wij passen dus de strategie van het Global Action Plan van het IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness) en van de Wereldgezondheidsorganisatie toe: oogzorg toegankelijk maken voor iedereen. De medische teams van onze partnerziekenhuizen organiseren mobiele klinieken, onderzoeken en/of opereren kinderen en volwassenen met oogproblemen.

  Gemeenschapswerker van Licht voor de Wereld en patiënt
  Elk ziekenhuis beschikt over een team van gemeenschapswerkers die een essentiële rol op het terrein vervullen. Deze gemeenschapswerkers staan dicht bij de bevolking en zorgen voor de vroegtijdige opsporing van de patiënten en voor een eerste oogonderzoek en, zo nodig, verwijzen ze de patiënten door naar het ziekenhuis voor gespecialiseerde behandeling.
  Ook de bewustmaking van de bevolking in de meest afgelegen wijken behoort tot hun taken. Ze informeren de bevolking over oogziekten en over de ziekenhuizen waar behandeling wordt aangeboden. Zij vragen eveneens aan de bevolking zelf mensen op te sporen met een visuele beperking en hen de weg te wijzen naar bestaande oogzorgdiensten.

  Sociale dienst

  Elk ziekenhuis beschikt over een sociale dienst die ervoor zorgt dat ook de allerarmste patiënten toegang hebben tot oogzorg. Deze dienst linkt de patiëntenbijdrage voor zorg en behandeling aan het inkomen zodat oogzorg toegankelijk wordt voor alle bevolkingsgroepen.

  Visuele therapie

  Elk partnerziekenhuis beschikt over een dienst Visuele Therapie en Nazorg die kinderen gratis behandelt. Ook hier staan wij in voor de opleiding van het personeel.

  Materiaal en uitrusting

  Wij stellen kwaliteitsuitrusting ter beschikking van het medisch team van onze partnerziekenhuizen. Zo kunnen zij gespecialiseerde zorg op een efficiënte manier verstrekken.

  Kind met bril om zijn gezicht te testen

  Optiekzaak

  Alle door ons gesteunde oogziekenhuizen beschikken over een optiekzaak met kwaliteitsbrillen aan een betaalbare prijs. Optische technici monteren deze brillen op maat in de winkel. De aanzienlijke inkomsten die de ziekenhuizen verwerven door de verkoop van de brillen versterkt de financiële autonomie van de instellingen. In 2022, werden 30.013 brillen in onze optiezaken verkocht.

  Tags: