Empowerment door gezondheid en onderwijs: een gesprek met de Soroptimisten van De Zes Rozen

  Light for the World had het genoegen Martine te interviewen, vertegenwoordigster van de serviceclub Soroptimisten De Zes Rozen Antwerpen. De club is ondertussen al drie jaar trouwe donateur van de ngo. Wij waren benieuwd wat hen over de streep trok om in het brede landschap aan goede doelen net ons eruit te kiezen.

  Wie zijn de Soroptimisten van De Zes Rozen Antwerpen?

  Martine: ‘Wij zijn een serviceclub in het Antwerpse, bestaande uit een groepje vrouwen die professioneel actief zijn of waren. Onze club maakt onderdeel uit van de internationale vrouwenbeweging Soroptimisten. Ons doel is om de status van meisjes en vrouwen overal ter wereld te bevorderen door in te zetten op onder andere educatie, gezondheid en zelfredzaamheid van de vrouw.’

  Hoe past internationale solidariteit binnen deze visie?

  Martine: ‘Wij proberen ontwikkelings- en solidariteitsprojecten zowel lokaal als internationaal te ondersteunen. Elk jaar kiezen we enkele projecten uit en houden hierbij rekening met criteria zoals bijvoorbeeld het niveau van het project (lokaal, nationaal, Europees of internationaal), maar we denken ook goed na over het budget en de impact die we kunnen maken met dit bedrag.’

  Hoe zijn jullie bij Light for the World terecht gekomen?

  Martine: ‘Via via hoorden we over het bestaan van de ngo. Na wat onderzoek op het internet en een presentatie over de ngo gegeven door een vrijwilliger, konden we ons helemaal vinden in hun verhaal. Hun missie en doelen sloten goed aan bij onze eigen waarden en doelstellingen.’

  Wat zijn die raakvlakken tussen jullie serviceclub en Light for the World?

  Martine: ‘Wij vinden gezondheidszorg een belangrijke pijler in het empoweren van meisjes en vrouwen. Het verlies van zicht heeft aanzienlijke gevolgen voor iemands leven. Het belemmert niet alleen het volgen van onderwijs en het vinden van werk, maar ondermijnt ook de zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen. Door een zichtreddende operatie uit te voeren schenk je niet enkel het zicht terug, maar ook hun zelfstandigheid. En deze belangrijke elementen vonden we terug in het werk van Light for the World.’

  Jullie steun aan de ngo gaat integraal naar cataractoperaties voor kinderen onder de vijf jaar. Vanwaar deze keuze?

  Martine: ‘Klopt. Door het financieren van cataractoperaties bij kinderen rijkt onze steun veel verder dan louter oogzorg. Met een zichtreddende operatie kan het kindje opnieuw zien, waardoor er minder kans is op uitsluiting uit de familie of de maatschappij. Maar het belangrijkste van al: het kind kan weer naar school gaan. Met een educatie kan het kindje zich verder gaan ontplooien en later gemakkelijker een job vinden. Op deze manier worden ze zelfredzaam.’

  ‘Het voorbije jaar hebben we zo 10 cataractoperaties aan kinderen kunnen schenken. Wij zijn een kleine club van slechts een twintigtal leden dus wij zijn trots op dit resultaat.’

  10 operaties is al heel wat. Vonden jullie het belangrijk om een grote impact te maken?

  Martine: ‘Ja toch wel. Goede doelen zijn er genoeg, want er is jammer genoeg voldoende ellende in de wereld. Alle goede doelen verdienen sponsoring, en dat maakt een keuze maken moeilijk. Daarom kiezen we zorgvuldig de organisaties uit waarvan we weten dat onze bijdrage een significante impact zal hebben. We willen geen druppel zijn op een hete plaat. In het werk van Light for the World hebben we een partnerschap gevonden dat ons in staat stelt om echt verschil te maken.’

  Met een vrij eenvoudige ingreep en een inzet van ‘slechts’ 150 euro, wat naar onze normen niet zo duur is, maak je wel een grote impact op het leven van een kind. Dat maakt de steun ook heel concreet: met 150 euro kan het kind weer zien, wat bijdraagt tot een educatie en zelfredzaamheid. Door het steunen van kinderen investeer je dus in de toekomst.’

  ‘Met 10 cataractoperaties voor kinderen dit jaar voelen we al dat we een grote stap in de goede richting zetten. We zijn dankbaar dat we dit kunnen doen voor Light for the World, en vooral blij dat we deze kinderen weer op weg kunnen helpen, daar gaat het uiteindelijk om.’

  Martine - Soroptimisten De Zes Rozen Antwerpen

  Hebben jullie nog een boodschap voor andere clubs of mogelijke donateurs?

  Martine: ‘We willen iedereen aanmoedigen om eens stil te staan bij het belang van zicht. Onze ogen zijn cruciaal voor het ervaren van de wereld om ons heen. Stel je voor dat je plotseling niet meer kunt zien, dat je de schoonheid van het leven niet meer kunt waarnemen. Dat is een angstaanjagende gedachte, toch? Het vermogen om te zien is niet alleen een kwestie van zintuiglijk genot, maar ook van zelfstandigheid. We geloven sterk in het streven naar onafhankelijkheid, ook voor mensen met een visuele beperking, zowel hier als in het buitenland.’

  ‘Het werk van Light for the World in Sub-Sahara-Afrika zal daarom altijd relevant blijven. Het is zo belangrijk om dit werk voort te zetten, met steun van donoren zoals wij en hopelijk anderen.’

   

  Header foto: Arjan Lock.