fbpx

Bouw mee…
aan een nieuw oogziekenhuis
in Kananga, Congo

Bouw mee…
aan een nieuw oogziekenhuis
in Kananga, Congo

Licht voor de Wereld werkt in de negen provincies in het zuiden van Congo mee aan de uitbouw van complete kwaliteitsvolle oogzorg voor de meest kwetsbare mensen. Een nieuwe stap hierin is de bouw van een nieuw ziekenhuis in Kananga, in de provincie Kasaï Central. Hiervoor hebben we jouw steun nodig! Op deze pagina ontdek je alles over het nieuwe oogziekenhuis dat de naam Mulami Muimpe krijgt.

Ontdek meer over het nieuwe ziekenhuis:

Kananga scale model

In het voorjaar van 2021 krijgen de plannen van het ziekenhuis echt vorm.

Kananga - 1st stone

In het najaar 2021 vindt de eerstesteenlegging plaats van het nieuwe oogziekenhuis Mulami Muimpe.

José Ngandu Lufuluabo

Een bouwheer aanstellen voor het bouwproject van het oogziekenhuis Mulami Muimpe doe je niet zomaar.

De bouw van het Mulami Muimpe oogziekenhuis in Kananga verloopt volgens schema.

Liveblog

EEN NIEUWE HOOFDARTS

Voorjaar 2023

Dr. Jules Botike is aangesteld als hoofdarts van het oogziekenhuis in Kananga. Hij is blij om een antwoord te geven op de noden omtrent oogzorg van de lokale bevolking en die van de ruimere omgeving.

EEN OPLUCHTING VOOR DE BEVOLKING

Mei 2022

De inwoners van Kananga verwelkomen de komst van het Mulami Muimpe oogziekenhuis.

DE BOUW GAAT VERDER

Voorjaar 2022

De bouw van het Mulami Muimpe oogziekenhuis gaat onverminderd verder. Isabelle Verhaegen, voormalig directeur van Licht voor de Wereld, bezoekt de werf.

EERSTESTEENLEGGING

Najaar 2021

De eerstesteenlegging van het nieuwe oogziekenhuis Mulami Muimpe in Kananga is een feit!

Kananga scale model

DE PLANNEN KRIJGEN VORM

Voorjaar 2021

De plannen van het ziekenhuis beginnen vorm te krijgen! Er wordt een lastenboek opgemaakt, bouwplannen getekend en aannemers gecontacteerd.

Lees meer

AANSTELLING VAN DE ARCHITECT

Februari 2021

In februari vindt de tweede algemene vergadering van de vzw plaats. Er wordt een intern reglement opgemaakt en de raad van bestuur wordt gekozen. Bovendien wordt de architect officieel aangesteld en start die met de opmeting van het terrein.

Kananga field

OPRICHTING VAN DE VZW

Eind 2020 – begin 2021

De vzw van het ziekenhuis wordt officieel opgericht en krijgt de naam Clinique Ophtalmologique Mulami Muimpe. De statuten worden opgemaakt en bekrachtigd en het terrein wordt afgestaan aan de nieuw opgerichte vzw in een officiële akte. De bouw van het ziekenhuis kan nu echt van start gaan! Foto: het terrein van het toekomstige ziekenhuis

Kananga meeting

BELANGRIJKE MEETING

Najaar 2020

Tijdens een belangrijke meeting bereiken Licht voor de Wereld en IMCK een akkoord over de gemeenschappelijke missie en visie en de voorwaarden van het partnerschap. IMCK vormt een onafhankelijk vzw, met verschillende officiële organen (zoals een algemene vergadering, raad van bestuur …) en zal de grond voor het ziekenhuis ter beschikking stellen. Tijdens een vergadering van de ‘stichtende kerken’ van het IMCK wordt een akkoord bereikt over de afstand van de grond en de inbreng van de grond in de vzw. Foto: Terrein van het nieuwe ziekenhuis voor de start van de werkzaamheden.

Team Kananga

DE LOKALE PARTNER

Eind 2019 – begin 2020

In 2019 gaat Licht voor de Wereld verder met de identificering van mogelijke partners. Er wordt beslist dat Institut Médical Chrétien de Kananga (IMCK) de meest interessante partner is voor dit project. Normaal reist in 2020 een deel van het Belgische team af naar Kananga om het partnerschap met IMCK definitief vast te leggen. Het coronavirus belet dit, maar door online vergaderen en uitgebreide rapporten van mogelijke partner, kunnen er toch verdere stappen worden gezet. Foto: Onze lokale vertegenwoordiger Jean-Marie Ngbenga (vooraan rechts) samen met afgevaardigden van het IMCK na de oprichtingsvergadering.

Lees meer
Kananga

WAAROM KANANGA?

2018

Jean-Marie, programmacoördinator Congo, voert in 2018 een eerste prospectiebezoek in Kananga uit. Waarom kiest Licht voor de Wereld voor een nieuw ziekenhuis in Kananga?

Lees meer

Wil je meebouwen aan dit nieuw oogziekenhuis? Neem contact op met Koen Lein via e-mail of tel. +32 2 412 08 00.

Deze partners bouwen mee:

Rotary International

Fondation Yvonne Anthoni

Lions Club De Pinte Millenium