Optometry Center - Ifakara

Light for the World financiert een nieuw centrum voor optometrie in Ifakara

    Met de financiële steun van Light for the World, opende het Tanzanian Training Centre for International Health (TTCIH) in Ifakara, onlangs een nieuw Centrum voor Optometrie. We droegen bij tot de financiering van de oprichting van het optometrisch laboratorium en van de lonen van de docenten.

    Op dit ogenblik zijn 54 studenten ingeschreven bij het Centrum voor Optometrie dat een driejarige opleiding, leidend tot een diploma in de optometrie, aanbiedt. In Tanzania kan deze opleiding slechts in twee andere instellingen worden gevolgd: KCMC en Mvumi.

    De studenten optometrie verwerven een uitgebreide kennis op het gebied van de basis biomedische, klinische en gedragswetenschappen, vooral gericht op aspecten die verband houden met het oog en het zicht. Komen aan bod, onderwerpen als anatomie van het oog, visuele systemen en verwerking van visuele informatie zodat de studenten verschillende oogziekten en refractieafwijkingen kunnen vaststellen, beheren en behandelen. Ze leren hoe ze een groot aantal refractieve afwijkingen moeten evalueren en aanpakken en worden vertrouwd gemaakt met optische hulpmiddelen als brillen en contactlenzen. Het studieprogramma omvat ook interdisciplinaire onderwerpen als psychologie, patiëntenbeheer en optische detailhandel.

    Het Centrum voor Optometrie stelt zich tot doel vakkundige optometristen op te leiden Er is trouwens veel vraag naar deze gezondheidswerkers. Na voltooiing van de opleiding bezitten de studenten de nodige kennis en vaardigheden om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de optische zorg en de algemene oogzorg in Tanzania.

    Help ons oogzorg toegankelijk te maken voor iedereen door ons Centrum voor Optometrie en onze andere projecten in Afrika te steunen. Laten we samen zicht geven op een betere toekomst. Doe nu een gift.