Light for the World Tanzania team

Het belang van een goede samenwerking

  Sinds het begin van dit jaar is het nieuwe programma ‘Inclusive Vision’ opgestart. Voor Tanzania betekent dit naast het versterken van de kwaliteit van oogzorg en inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen, ook de samenwerking met verschillende partners. Verder schenkt dit programma aandacht aan beleid en steun aan de overheid. Collega Joseph Banzi, verantwoordelijke van Light for the World Tanzania, legt uit:

  Joseph BanziHoe werkt Licht voor de Wereld samen met de Tanzaniaanse overheid rond de thema’s oogzorg en inclusief onderwijs?

  Licht voor de Wereld werkt samen met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie (MoEST), Ministerie van Volksgezondheid (MoH), Kabinet van de president, regionale administratie en lokale overheden (PORALG). Wij werken zowel op nationaal als op regionaal niveau samen met districten. We ontwikkelen plannen, voeren die plannen ter plaatse uit en houden toezicht op die activiteiten. We zorgen nadien voor een evaluatie en houden een ondersteunend oogje in het zeil.

  Waarom is het voor Licht voor de Wereld belangrijk zo nauw samen te werken met de overheid?

  Allereerst is het belangrijk om onze doelstellingen te behalen. We ondersteunen de initiatieven van de overheid en zorgen voor voldoende oogzorgdiensten en oogzorgproducten. Wat we doen maakt essentieel deel uit van de steun aan de inspanningen van de overheid op het gebied van ooggezondheid en inclusief onderwijs. Een nauwe samenwerking bevordert ook de duurzaamheid van het programma.

  Wat zijn de volgende belangrijke stappen voor de samenwerking tussen Licht voor de Wereld en de Tanzaniaanse overheid?

  Voor het nieuwe programma 2022-2026 ‘Inclusive Vision’ ligt de focus op het afwerken van een memorandum van overeenkomst met het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie en President’s Office. Vervolgens gaan we over tot het invoeren van het programma op regionaal en districtsniveau.

   

  Jij wenst meer informatie over onze werking en de geboekte resultaten van vorig jaar? Lees ons impactrapport 2021