Social Franchising

Het Social Franchising model

  Om oogzorg toegankelijk te maken voor het grootst mogelijke aantal mensen, werkt Licht voor de Wereld samen met lokale partners in de Democratische Republiek Congo, in Rwanda en in Tanzania. Wij verlenen hen technische en financiële ondersteuning en daarbij passen wij een duurzaam systeem toe dat “social franchising” wordt genoemd.

  Een model dat werd aangepast aan de humanitaire sector

  ‘Franchising’ als productie- en marketingsysteem is vooral bekend in de zakenwereld: een contractuele relatie waarbij één of meerdere franchisenemers ervoor kiezen een bepaald product of een type van dienstverlening te produceren of op de markt te brengen volgens een blauwdruk die door de franchisegever werd uitgewerkt. Deze laatste staat in voor de standaardisatie van producten en diensten, voor de kwaliteitsborging en voor de publicitaire aspecten.

  Vreugde in de ogen van Afrikaanse vrouw en haar dochter met brilLicht voor de Wereld past een sociaal franchisesysteem toe waarbij de nadruk niet ligt op winstmaximalisatie maar op het bereiken van sociale doelstellingen.

  Zowel de franchisegever als de franchisenemer zijn sociale ondernemingen. De franchisegever dupliceert een sociaal business model en de franchisenemers passen dit model toe. Dankzij de geboekte winst kunnen deze sociale ondernemingen overleven en verder groeien.

  Een gestructureerd beheer van de ziekenhuizen

  Verpleger, gemeenschapswerker, patiënt en familie in het oogziekenhuis

  Licht voor de Wereld identificeert een aantal lokale partners die een gemeenschappelijk doel nastreven: de bevolking, met inbegrip van de armsten, toegang geven tot kwaliteitsoogzorg (zowel raadplegingen als behandelingen: operaties, geneesmiddelen, brillen en visuele therapie) in een lokaal ziekenhuis.

  Dankzij de sociale franchise kunnen de lokale partners, ook al beschikken zij niet over specifieke ervaring wat oogzorg betreft, oogziekenhuizen opstarten en beheren en de toegankelijkheid van oogzorg in hun regio verder uitbouwen.

  Werknemer van kliniek schrijft papier voor patiëntDaartoe passen zij een logistiek model toe dat haar efficiëntie reeds bewezen heeft. Dat organisatiemodel structureert alle aspecten van de werking van het ziekenhuis: de nodige infrastructuur en geneesmiddelen, de verschillende functies en verantwoordelijkheden van het personeel alsook de procedures die moeten gevolgd worden bij de dienstverlening en het beheer van het oogziekenhuis.

  Deze standaardisatie, in de hand gewerkt door het gebruik van een gemeenschappelijk model, leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de verstrekte zorg en een uitwisseling van ervaring tussen de verschillende opgerichte oogziekenhuizen.

  ROL VAN LICHT VOOR DE WERELD EN VAN DE PARTNER

  Licht voor de Wereld verleent technische en financiële steun aan het partnerziekenhuis. Onze organisatie begeleidt de lokale partner bij de opstart van het ziekenhuis, staat in voor de opleiding van het personeel en van het management, ondersteunt de lokale partner bij de bedrijfsvoering en het beheer, en volgt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de oogzorg op.

  De partner is dus de beheerder van het ziekenhuis. Hij rapporteert aan de raad van Bestuur van het ziekenhuis die verantwoordelijk is voor het franchiseproject. Het ziekenhuis moet op een professionele manier worden beheerd, zowel wat de administratieve, financiële en human resources aspecten betreft als op het gebied van de kwaliteit van de verstrekte zorg.

   

  Een economisch duurzaam model

  Franchise oogziekenhuizen verstrekken kwaliteitsoogzorg en staan daar ook bekend voor. Dit positieve imago trekt patiënten aan en verhoogt op die manier de toegankelijkheid van oogzorg.

  De hoge zorgkwaliteit maakt deze ziekenhuizen ook aantrekkelijk voor patiënten uit de middenklasse die een hoger zorgtarief betalen waardoor de oogziekenhuizen eigen inkomsten kunnen verwerven en geleidelijk aan financieel autonoom worden.

  Kind onderzocht door een oogartsBovendien drukken gezamenlijke aankopen van geneesmiddelen, materiaal en uitrusting de kosten.

  Social franchising is dus een duurzaam systeem waarbij kennis en knowhow worden uitgewisseld en overgedragen. In dit systeem kunnen oogziekenhuizen autonoom functioneren met lokaal personeel en zijn zij niet langer afhankelijk van westerse artsen of personeel.

   

  Zorg jij mee dat onze partnerziekenhuizen de allerarmste patiënten kunnen behandelen? Schenk een zichtreddende cataractoperatie. Met 52 euro red je het zicht van een volwassene. Een operatie die het leven van een kind verandert, kost amper 150 euro.

  Doe vandaag nog een gift!

  Tags: