Albino child Tanzania

Congo: alle kinderen op school!

  Naast het verschaffen van kwaliteitsvolle oogzorg aan de inwoners van het zuiden van Congo, legt Licht voor de Wereld het accent op inclusief onderwijs. Een concept dat in België ter harte wordt genomen, maar in Congo nog niet algemeen is aanvaard.

  Frédéric Ilunga

  Frédéric Ilunga

  Frédéric Ilunga, Technisch Directeur van het onderwijsproject in Lubumbashi, verduidelijkt: “In Congo beschouwt men kinderen met een beperking als zieke mensen die verzorgd en geïsoleerd moeten worden. Kinderen met een beperking naar een ‘normale’ school sturen, boezemt ouders angst in. Hoe zullen klasgenoten reageren? Zal het kind kunnen volgen op school?”

  Stap voor stap

  Onze lokale medewerkers blijven geloven in het nut van inclusief onderwijs en trachten alle betrokken partijen hier bewust over te maken.

  “Alle kinderen op de schoolbanken krijgen, kan enkel met inclusief onderwijs,” aldus Jean-Marie Ngbenga, onze programmacoördinator in Congo. “Voor elk type beperking een gespecialiseerde school in het leven roepen, is onmogelijk. Met inclusief onderwijs zorgen we dat elk kind kan studeren, ongeacht zijn of haar beperking of sociale achtergrond. Tot op vandaag werkte de Cel Inclusief Onderwijs samen met de scholen in Lubumbashi die verbonden zijn met het bisdom.

  We kunnen de kinderen van het publieke onderwijs echter niet in de steek laten. Met het nieuwe vijfjarenplan “Inclusive Vision 2022-2026” besliste Licht voor de Wereld in nauwe samenwerking met de Congolese partners, om een inclusief onderwijsplatform op te richten dat zich toespitst op kinderen met een visuele beperking in alle scholen van Lubumbashi en Likasi.”

  Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de overheid. “Wij hebben onlangs, samen met het provinciaal bestuur van Haut-Katanga, een nieuw inclusief onderwijsprogramma uitgewerkt. Zo willen we alle scholen van de provincie betrekken bij het inclusief onderwijsproject,” verklaart Jean-Marie Ngbenga.

  Het nieuwe inclusief onderwijsplatform startte vorig jaar in samenwerking met de lokale partnerziekenhuizen met de ontwikkeling van een duurzame methode voor de opsporing en verzorging van slechtziende kinderen. Daarnaast zullen drie ‘gewone’ scholen worden omgevormd tot inclusieve scholen voor slechtziende kinderen met aangepast pedagogisch materiaal en individuele begeleiding.

  Ouders, onderwijzend personeel en klasgenoten worden gesensibiliseerd over leven met blindheid. Met de steun van Licht voor de Wereld, waait er binnenkort een nieuwe wind door het onderwijslandschap van Zuid-Congo.

  Samen bieden wij kwetsbare kinderen niet alleen kwaliteitsoogzorg maar ook aangepaste visuele hulpmiddelen en begeleiding aan. We schenken hen ‘zicht’ op een betere toekomst! Doe vandaag een gift.

  Foto header: © Dieter Telemans