ALGEMENE VOORWAARDEN EN
PRIVACY DISCLAIMER.

Welkom! Wij zijn blij met jouw bezoek op onze website. Wij doen er alles aan om dit bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. De bescherming van jouw persoonlijke gegevens nemen wij ernstig. Hierbij willen wij je verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Welkom! Wij zijn blij met jouw bezoek op onze website. Wij doen er alles aan om dit bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. De bescherming van jouw persoonlijke gegevens nemen wij ernstig. Hierbij willen wij je verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Licht voor de Wereld neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens ernstig. We verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens van schenkers en sympathisanten in het kader van onze communicatie, fondsenwerving en voor fiscale redenen. Hieronder lichten we toe hoe Licht voor de Wereld, met maatschappelijke zetel in de Karreveldlaan 12 te 1080 Brussel, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van haar maatschappelijke opdracht.

“Licht voor de Wereld verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar schenkers en sympathisanten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. We respecteren de de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. En vanaf 25 mei 2018 mbt de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).”

Hoe verzamelt Licht voor de Wereld persoonlijke gegevens?

Licht voor de Wereld verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf met ons deelt of die derden aan ons meedelen. Dit in het kader van een door hen aangevraagde dienst en enkel als daar expliciete toestemming voor is (bijvoorbeeld in kader van fondsenwervende activiteiten).

Welke persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt Licht voor de Wereld?

Licht voor de Wereld verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om haar opdracht vlot uit te voeren. Deze gegevens zijn onder andere: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,…

Met welk doel verwerkt Licht voor de Wereld persoonlijke gegevens?

Met voorafgaande toestemming gebruiken we de gegevens voor volgende doeleinden:

  • Om informatie te verstrekken over de realisaties van de projecten van Licht voor de Wereld waarvoor je interesse toonde door bijvoorbeeld een gift te doen (bijvoorbeeld. je adres om een publicatie te versturen, je rekeningnummer voor de verwerking van je giften, …)
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld om een correct fiscaal attest af te leveren.

Hoe behandelt Licht voor de Wereld de persoonlijke gegevens?

Gegevens worden gebruikt zodat Licht voor de Wereld haar missie zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren.Licht voor de Wereld gebruikt onder andere de gegevens om haar werking te evalueren en bij te sturen. Dit gaat dan over samengevoegde en niet-nominatieve bestanden.

Hoe lang bewaart Licht voor de Wereld persoonlijke gegevens?

We houden de gegevens bij voor de periode die nodig is om het vooropgestelde doel te bereiken. Of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden.

Bewaart Licht voor de Wereld de persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Licht voor de Wereld behandelt de gegevens op een veilige manier. Licht voor de Wereld gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om de gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan je zelf doen in verband met jouw persoonlijke gegevens?

Indien je contactgegevens onjuist zijn, neem dan contact op met onze afdeling schenkersrelaties via info@lightfortheworld.be

Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Geef via info@lightfortheworld.be door dat je je gegevens wilt laten wissen uit de bestanden van Licht voor de Wereld.

Je kan op elk moment jouw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Licht voor de Wereld opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@lightfortheworld.be of tel. 02 415 97 05

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik ervaart. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportering te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media cookies

Op onze websites vertonen wij deelknoppen  van de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en Tumblr, zodat je eenvoudig informatie over Licht voor de Wereld op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+, Tumblr en LinkedIn (die geregeld kunnen wijzigen) inzien.

Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Personaliseren van advertenties

Licht voor de Wereld maakt voor haar website gebruik van retargetting. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van ons op andere websites relevante advertenties aan te bieden. Het weergeven van deze advertenties op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@lightfortheworld.be of tel. 02 415 97 05