World Sight Day

Deux garçons portant un pansement sur l'oeil

World Sight Day

Elk jaar organiseert het Internationaal Agentschap voor de Preventie van Blindheid (IAPB) op de tweede donderdag van oktober de World Sight Day . Op deze dag vestigen IAPB en haar partners de aandacht op blindheid en het verlies van zicht. Dit jaar gaat de Werelddag van het Zicht door op 12 oktober 2017.

Wereldwijd actieplan

World Sight Day kadert in het Global Action Plan van IAPB en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die organisaties werken nauw samen om vermijdbare blindheid te bestrijden. Met het plan streven we naar universele oogzorg die voor iedereen toegankelijk is. Het doel is om tegen 2019 het aantal vermijdbare visuele beperkingen met 25 procent te doen dalen.

Om dat cijfer te bereiken, zijn er wereldwijd verschillende maatregelen nodig. Zo moeten overheden de toegang tot oogzorg verbeteren en die zorg ook integreren op alle niveaus van het gezondheidssysteem. Verder mogen kosten geen barrière vormen voor de toegang tot oogzorg en moeten opleidingen zorgen voor meer oogzorgpersoneel.

Licht voor de Wereld neemt actie

Licht voor de Wereld past het Global Action Plan toe op het terrein in Congo, Rwanda en Tanzania.  De realiteit toont ons het gebrek aan toegankelijke oogzorg. Gemeenschapswerkers, verbonden aan de oogziekenhuizen die we steunen, sporen nog vaak mensen op die al jarenlang onnodig blind zijn door cataract. Ze hebben geen middelen om het transport naar het ziekenhuis of voor de medische zorgen te betalen.  Daarnaast is er ook een groot gebrek aan oogartsen. In ontwikkelingslanden is er slechts 1 oogarts voor 1 miljoen mensen. In België is dat 1 voor 10.000 inwoners. Stel je voor dat we in heel België slechts 11 oogartsen zouden hebben.

Toegankelijke oogzorg voor iedereen

Om het gebrek aan medisch personeel op te lossen, investeert Licht voor de Wereld zwaar in de opleiding van lokale oogartsen en gespecialiseerde zorgverleners. Belgische en buitenlandse oogartsen voeren geregeld missies uit om hun expertise te delen met hun collega’s. Zo verzekeren we de kwaliteit van de zorg.

Daarnaast willen we oogzorg ook dichter bij de mensen brengen. Al twintig jaar ondersteunen we gespecialiseerde oogziekenhuizen in Congo, Rwanda en Tanzania. Sinds dit jaar breiden we ons actieterrein uit tot op het lokale gezondheidsniveau, waar nu nog geen oogzorg te verkrijgen is. Hiermee volgen we volledig de voorgestelde strategie van de WHO. We leiden een honderdtal verplegers van kleine gezondheidscentra op zodat ze een basiskennis hebben over de meest voorkomende oogproblemen. Een tiental verplegers van lokale ziekenhuizen krijgen een beurs om de opleiding tot gespecialiseerde oogverpleger te volgen. Zo kunnen mensen met oogproblemen ook terecht in hun lokale gezondheidspost. Als patiënten gespecialiseerde zorg nodig hebben, krijgen ze een doorverwijzing naar één van onze gespecialiseerde oogziekenhuizen. Zo maken we oogzorg toegankelijk voor de meest kwetsbare mensen.

World Sight Day startschot van campagne

Vanaf de Werelddag van het Zicht, die we op 12 oktober vieren, tot het einde van dit jaar willen we een recordaantal ogen openen. We willen genoeg geld inzamelen om 10.000 ogen te openen. Zo krijgen 10.000 mensen een geschenk voor het leven: een goed zicht. We hebben dit doel dankzij onze sympathisanten bereikt. Bedankt!