Wereldvluchtelingendag 2020

  20 juni is Wereldvluchtelingendag. Elk jaar wordt op deze dag extra aandacht gevraagd voor alle mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. Het nieuwste rapport* van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, toont aan dat nu meer dan één procent van alle mensen wereldwijd op de vlucht is – bijna 80 miljoen mensen. Een triest record.

  Licht voor de Wereld zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in Afrika. Daar horen vluchtelingen zeker bij. Vooral in Rwanda kunnen we via onze partner, het Kabgayi oogziekenhuis, een groot verschil maken in het leven van mensen op de vlucht.

  Hoe is de situatie in Rwanda?

  Er verblijven in totaal zo’n 172.000 vluchtelingen in Rwanda, in zes kampen en stedelijk gebied. De demografie van de vluchtelingenpopulatie in Rwanda bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen.**

  Vanaf 1996 vangt Rwanda voornamelijk Congolese vluchtelingen op. Op dit moment zijn ze met bijna 74.000. Het gaat onder meer om Congolezen die in de jaren negentig zijn gevlucht. Maar ook in de jaren 2012 en 2013 staken veel mensen de grens met Rwanda over naar aanleiding van de vijandelijkheden in het oosten van Congo.

  Als gevolg van spanningen rond de verkiezingen in 2015 in het naburige Burundi heeft Rwanda zijn grens geopend voor de opvang van duizenden Burundese vluchtelingen.

  Naast de voornamelijk Congolezen en Burundezen die hun land ontvluchtten, ontvangt Rwanda nog vluchtelingen uit 60 andere landen zoals Afghanistan, Eritrea, Tsjaad, Haïti, Somalië en Zuid Sudan.

  Integratiebeleid

  Vluchtelingen in Rwanda krijgen het recht om te werken. De regering heeft een beleid*** uitgewerkt om vluchtelingen geleidelijk te integreren in de nationale systemen voor gezondheidszorg en onderwijs.

  De eerstelijnsgezondheidszorg voorzien humanitaire organisaties in de kampen zelf. De vluchtelingen worden naar de plaatselijke gezondheidsinstellingen gestuurd voor secundaire en tertiaire verwijzingen.

  Mobiele oogklinieken

  Het Kabgayi oogziekenhuis, gesteund door Licht voor de Wereld, staat in voor kwaliteitsvolle oogzorg in de kampen. Dokter Théophile Tuyisabe, de medisch directeur van het ziekenhuis, legt uit hoe ze dit organiseren: “Wij bezoeken elk jaar de zes verschillende vluchtelingenkampen tijdens een ‘mobiele kliniek’ waarbij we ter plaatse zorg bieden.

  Vluchtelingen zijn erg kwetsbare mensen, die spijtig genoeg niet zelf kunnen beslissen wanneer ze oogzorg nodig hebben en dus een groter risico lopen om blind te worden. Humanitaire organisaties helpen de vluchtelingen door basisgezondheidszorg te verlenen. Hun teams hebben echter vaak niet de nodige kennis om beginnende stadia van oogziektes te herkennen en zo blindheid te vermijden.

  Daarom trekken wij met ons team regelmatig naar de vluchtelingenkampen. We organiseren er consultaties en delen gratis medicijnen uit. Omdat er op die locaties geen operatiezaal aanwezig is, nemen we iedereen die een operatie nodig heeft, mee naar het Kabgayi oogziekenhuis. We voeren alle operaties voor deze mensen gratis uit.”

  In 2019 organiseerde het team van Kabgayi zeven verschillende mobiele klinieken in de vluchtelingenkampen. In totaal voerde ze er 4.592 consultaties en 290 cataractoperaties uit. 61 procent van de onderzochte mensen met oogproblemen waren vrouwen en meisjes. Een logisch percentage aangezien er vooral vrouwen en kinderen in de kampen leven. De oogspecialisten onderzochten 1.187 kinderen en 3.405 volwassenen.

  Via het Kabgayi oogziekenhuis helpt Licht voor de Wereld mensen die gedwongen hun thuis moesten verlaten. Daar zijn we trots op.

  Wil jij ook een steentje bijdragen? Met 52 euro schenk je een zichtreddende cataractoperatie aan een volwassene. Met 150 euro red je het zicht van een kind.
  DOE EEN GIFT

  Giften in 2020 voor 60 procent aftrekbaar
  De belastingvermindering voor giften in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent. Dit kondigde de regering af in het kader van de nieuwe maatregelen van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Ook is er een verhoging van 10 tot 20 procent van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften.

   

  *Bron : https://www.unhcr.org/nl/wereldvluchtelingendag-2020/

  **Bron: https://www.unhcr.org/rw/refugees

  ***Bron https://www.unhcr.org/rwanda.html