fbpx
 

Vijf experts naar Congo

Daisy Godts & Dr Staf Nietvelt

Vijf experts naar Congo

Capaciteitsversterking is onontbeerlijk om de duurzaamheid van onze projecten te waarborgen en om ervoor te zorgen dat onze partnerziekenhuizen kwaliteitsvolle oogzorg blijven verstrekken. Licht voor de Wereld kan rekenen op het vertrouwen en de steun van Belgische en internationale experts die deelnemen aan evaluatie- en opleidingsmissies. Zo trokken, tijdens het voorbije halfjaar, vijf experts naar Congo om de medische competenties van het personeel te versterken.

 Chirurgische technieken

De eerste opleidingsmissie naar Congo in 2019 werd uitgevoerd door twee oogartsen, dr. Wood en dr. Gordillo. Beide experts brachten veel tijd door in de operatiezaal van de ziekenhuizen van Lubumbashi, Likasi en Kolwezi. Zij assisteerden de plaatselijke oogartsen tijdens de operaties, brachten deze laatste nieuwe heelkundige technieken bij en evalueerden hun competenties. De experts waren zeer lovend over het verloop van de missie en het kwaliteitsvolle werk dat de lokale oogartsen verrichten.

 Behandeling van strabisme

Belgische orthoptiste Daisy Godts en oogarts dr. Staf Nietvelt, trokken in de maand mei, voor acht dagen naar Lubumbashi. Hun bezoek focuste op diagnose en chirurgische behandeling van strabisme. Het werk van deze experten is complementair aangezien de orthoptiste de patiënten met strabisme voor en na de operatie onderzoekt en de oogarts de patiënten opereert. Zij deelden hun kennis en vaardigheden met zeven oogartsen en acht therapeuten. Alles verliep in een uitstekende sfeer. Het moet gezegd dat mevrouw Godts en dr. Nietvelt niet voor het eerst in Congo aan het werk zijn. Er ontstond een hechte vriendschap tussen hen en het medisch personeel van de verschillende ziekenhuizen.

 Opleiding refractie

Ook andere experts trokken op missie naar Congo, onder meer de Keniaanse refractionist Boddu Muralidhar. Hij bezocht in juni drie partnerziekenhuizen: Ste Yvonne in Lubumbashi, St Joseph in Likasi en Mwangaza in Kolwezi. Boddu Muralidhar heeft opleiding gegeven aan het personeel van de refractie-eenheden en de optiekzaken. Hij heeft ook de voorraden lenzen, glazen en monturen nader bekeken en advies over stockbeheer gegeven.

Inclusief onderwijs: uitwisseling van ervaring

Van 24 tot 28 juni trok een delegatie van het Inclusief Onderwijsprogramma van Lubumbashi naar Rwanda. Het doel was om ervaringen uit te wisselen met de verantwoordelijken van een gelijkaardig programma, dat sinds eind 2017 in Kabgayi loopt.

Op het programma stond ondermeer: workshops over het statuut van het inclusief onderwijs in beide landen, presentatie van de resultaten, opleiding van de gespecialiseerde leerkrachten, procedures voor de begeleiding van kinderen met een visuele beperking en onderzoek van de samenwerkingsmogelijkheden. Ook bezochten ze verschillende scholen die deelnemen aan het inclusief onderwijsprogramma en aan enkele door het project opgevolgde kinderen thuis. Alle deelnemers hebben de nadruk gelegd op het belang en de kwaliteit van de uitwisselingen tijdens de missie.