Tanzania: Nationale strategische vergadering

    Licht voor de Wereld heeft in Tanzania de nationale strategische vergadering op het gebied van oogzorg gefinancierd en georganiseerd.

    Die ging door op 14 en 15 maart in Dodoma, de hoofdstad van het land. De minister van Volksgezondheid nodigde met de ondersteuning van onze organisatie iedereen uit die rond oogzorg betrokken is in het land. Vertegenwoordigers van ngo’s en van het maatschappelijk middenveld, de regionale coördinatoren en de verantwoordelijken van het ministerie woonden de vergadering bij. Gedurende twee dagen konden de deelnemers van gedachten wisselen over het opstellen van een nieuw nationaal strategisch plan. Alle betrokkenen kregen de gelegenheid om opmerkingen, overwegingen en verwachtingen door te geven. Het overleg zal de uitwerking en toepassing van de nieuwe strategie vergemakkelijken. De nationale strategie stelt de voornaamste richtlijnen op die iedereen actief in de oogzorgsector moet opvolgen.