Schenk een legaat

Dame âgée et petite fille

Schenk een legaat

Meer en meer sympathisanten nemen Licht voor de Wereld op in hun testament. In 2017 vertegenwoordigden legaten niet minder dan 28 % van onze inkomsten, een percentage dat nooit eerder werd bereikt. We zijn al deze schenkers natuurlijk oneindig dankbaar. Zij kunnen gerust zijn dat hun giften goed besteed worden.

Ook als je er niet meer bent,
kun je nog meer betekenen dan je denkt.

 

Vrouw, kind en medewerker van de oogziekenhuis in Lubumbashi

Een legaat is een onderdeel van je testament waarin je een voorwerp of een som geld nalaat aan een persoon of organisatie.

Je kan je vermogen nalaten aan familie en vrienden maar ook aan een ngo of een liefdadigheids-organisatie, zoals Licht voor de Wereld. Met een legaat help je de wereld een stapje vooruit, ook als je er niet meer bent.

Je kan ook een duolegaat opnemen in je testament. Je laat een deel van je vermogen na aan één of meerdere erfgenamen en een ander deel aan Licht voor de Wereld. Je erfgenamen moeten dan geen successierechten betalen op hun erfenis: wij betalen dan immers het volledige bedrag van de successierechten en zij ontvangen uiteindelijk een hoger bedrag.

Welke impact heeft jouw legaat?

Oogoperatie

Licht voor de Wereld bevestigt dat de ingezamelde fondsen goed gebruikt worden en aangewend worden om vermijdbare blindheid te bestrijden in DR Congo, in Rwanda en in Tanzania:

  • 86 % gaat naar onze projectwerking en naar onze programma’s in DRC, Rwanda en Tanzania.
  • 10 % gaat naar fondsenwerving, hetgeen overeenstemt met de noodzakelijke kosten om deze fondsen in te zamelen.
  • 4 % zijn werkingskosten die tot het absolute minimum zijn herleid.

 

EEN BELANGRIJKE IMPACT OP ONZE PROJECTEN

 

  • Met 250.000 euro laat je een oogziekenhuis na
  • Met 100.000 euro richt je een oogziekenhuis in
  • Met 20.000 euro schenk je een operatiemicroscoop
  • Met 3.000 euro schenk je een volledige cataractset

 

 

Een eerlijk en betrouwbaar beheer van de donaties:

Mobiele kliniek in Lubumbashi

Licht voor de Wereld verbindt zich ertoe strenge regels in acht te nemen om een degelijk, strikt, integer en transparant financieel te kunnen voeren.

We publiceren elk jaar een Jaarverslag waarin de inkomsten en uitgaven van Licht voor de Wereld worden toegelicht en een overzicht wordt gegeven van de resultaten die door de verschillende projecten werden behaald.

Onze rekeningen worden ook elk jaar door een onafhankelijk bureau van bedrijfsrevisoren gecontroleerd. Om door de Staat te worden erkend en om fiscale attesten te mogen uitreiken, wordt een  bijkomende controle uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Financiën en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking.

Bovendien is Licht voor de Wereld lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit label houdt in dat Licht voor de Wereld de doelstellingen van deze Vereniging bereikt en bepaalde kwaliteitsnormen voor fondsenwerving in acht neemt.

Wens je Licht voor de Wereld op te nemen in je testament?

Neem gerust contact met Isabelle Verhaegen per mail via isabelle.verhaegen@lightfortheworld.be of per telefoon op het nummer +32 2 412 08 05 om een afspraak te maken voor een vertrouwelijk gesprek.