fbpx
 

Covid-19: strenge maatregelen in Rwanda

Theophile Tuysabe

Covid-19: strenge maatregelen in Rwanda

Deze update verscheen op 30 maart 2020.

Ook in Afrika grijpt de Covid-19 pandemie meer en meer om zich heen. Rwanda is een van de meest getroffen Oost-Afrikaanse landen met, tot op vandaag, 30 maart, 70 bevestigde gevallen. Net zoals bij ons groeit de ongerustheid bij de Rwandese bevolking. De overheid heeft snel strenge maatregelen uitgevaardigd. De situatie heeft uiteraard een sterke impact op onze onderwijsprojecten en op ons partneroogziekenhuis.

70 bevestigde gevallen

Zoals in België moet de Rwandese overheid nu de sanitaire crisis het hoofd bieden. Ze is op alle fronten actief om de toestand onder controle te houden en de verspreiding van het virus in te dijken. Er zijn tot nog toe 70 bevestigde gevallen. Alle patiënten worden behandeld en hun toestand is stabiel. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft drie medische centra geopend om de slachtoffers van de coronaviruspandemie op te vangen, twee in Kigali en een in het zuiden van het land.

De scholen, openbare gebouwen, gebedshuizen en cafés zijn gesloten en massabijeenkomsten zijn verboden. De Rwandese regering heeft ook een algemene lockdown en de sluiting van de grenzen afgekondigd. Niet-essentiële verplaatsingen zijn niet meer toegelaten, familie en vrienden bezoeken mag niet meer. Mensen mogen alleen nog hun huis verlaten om voeding te kopen en om zich te laten verzorgen.

Om het hoofd te bieden aan de ongeziene prijsstijgingen van voedingswaren heeft de regering een maximumprijs voor producten als rijst, suiker en maïsmeel ingesteld. Ook is er een maximum hoeveelheid voedingswaren die een persoon mag aankopen bepaald. De regering hoopt op die manier de armste bevolking en de personen die door de lockdown niet meer kunnen gaan werken, te helpen.

In het algemeen en ondanks, of misschien eerder dankzij de snelgroeiende ongerustheid bij de bevolking, leven de Rwandezen de maatregelen zeer goed na. De regering riep op tot solidariteit van iedereen om deze grote uitdaging samen aan te pakken.

We hopen dat deze maatregelen hun doel bereiken en een algemene verspreiding van het virus kunnen indammen. Mocht, in een land als Rwanda, een toestand ontstaan zoals we nu in Europa kennen, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Impact op onze projecten

Aangezien alle scholen in het land gesloten zijn, is dit ook het geval voor de school voor blinde en slechtziende kinderen in Rwamagana die Licht voor de Wereld sinds 2017 steunt. De leerlingen verblijven gewoonlijk in het internaat van de school maar zijn nu naar huis teruggekeerd. Het Inclusief onderwijsproject dat in de scholen van het bisdom Kabgayi loopt is opgeschort tot de scholen terug opengaan.

Het oogziekenhuis van Kabgayi blijft open al zijn er natuurlijk veel minder patiënten dan gewoonlijk. Het zijn vooral mensen die een dringend behandeling nodig hebben omwille van een trauma, een infectie, plots verlies van het gezichtsvermogen en die het risico lopen definitief blind te worden. We kunnen alleen maar bewondering hebben voor de inzet van het personeel van Kabgayi dat blijft werken ondanks een reëel besmettingsgevaar.

“De situatie is verontrustend maar de bevolking solidair en ze heeft vertrouwen in de autoriteiten. Het ziekenhuis blijft open. Zelfs al hebben we minder patiënten. We moeten beschikbaar blijven om de dringendste gevallen zorg te bieden”, meldt dr. Théophile Tuyisabe, medische directeur van het Kabgayi oogziekenhuis.

Het ziekenhuis past strikte hygiënemaatregelen toe om het medisch personeel en de patiënten te beschermen. Bij het binnenkomen moeten alle bezoekers hun handen wassen en wordt hun temperatuur gemeten.

Iedereen moet een minimum afstand van 1,5 meter in acht nemen. Het verplegend personeel draagt een masker en handschoenen. Ze doen er alles aan om de patiënten zo snel mogelijk te consulteren zodat hun verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk is. Om de patiënten algemene informatie te geven en in te lichten over de genomen maatregelen klinken er regelmatig boodschappen uit de luidsprekers van het ziekenhuis.

De coronapandemie treft de hele wereldeconomie en het oogziekenhuis van Kabgayi zal niet aan de dans ontsnappen. De consultaties en operaties zijn de voornaamste bron van inkomsten van het ziekenhuis. De sterke daling van het aantal patiënten – van 100 tot 30 patiënten per dag – zal een grote impact hebben op de eigen inkomsten van het ziekenhuis.

Licht voor de Wereld dankt het medisch en administratief personeel van het ziekenhuis van Kabgayi oprecht voor hun toewijding en solidariteit in deze moeilijke tijden. Onze organisatie is fier met deze instelling te kunnen samenwerken en hoopt dat wij ons samen verder kunnen inzetten voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Hier kan je de impact van de pandemie in elk land volgen.

Lees ook: