Rwanda © Sean Inc

Ons programma in Afrika

  In 2022 start ons nieuw vijfjarenprogramma ‘Inclusive Vision’. De Belgische Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) keurde dit goed. In Congo, Rwanda en Tanzania zet Licht voor de Wereld haar activiteiten in dezelfde sectoren voort: oogzorg en inclusief en gespecialiseerd onderwijs voor slechtziende en blinde kinderen.

  Zin om de werking van Licht voor de Wereld in Afrika te steunen?

  Ja, ik doe een gift

  Congo

  Eén nieuw partnerziekenhuis

  Tot 2021 was Licht voor de Wereld actief in drie zuidelijke provincies: Haut-Katanga, Lualaba en Oost-Kasaï. Het nieuwe programma in Congo voorziet in de uitbreiding van onze activiteiten naar een nieuwe provincie: Kasaï-Central. Samen met de lokale partner zullen we in deze provincie een nieuw oogziekenhuis uitbouwen; het Mulami Muimpe oogziekenhuis in Kananga, dat in 2023 de deuren opent.

  In totaal zal het programma in Congo vijf ziekenhuizen steunen, die het statuut van provinciaal ziekenhuis krijgen. Een algemene aanpak zal hun medische en niet-medische capaciteiten versterken, zoals het organiseren van opleidingen voor het medisch- en managementpersoneel, de aankoop van medicatie en beter apparatuur en de digitalisering.

  Oogzorg in 10 gezondheidszones

  © Sean Inc

  In de vijf zuidelijke provincies, die deel uitmaken van het programma, krijgen 10 gezondheidszones een specifieke ondersteuning. Zo kunnen gezondheidscentra en algemene ziekenhuizen oogzorg opnemen in hun dagelijkse werking. Provinciale partnerziekenhuizen, die over de nodige expertise beschikken, zullen instaan voor de behandeling van patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben.

  Opleiding

  Opleiding is en blijft een centrale pijler van de activiteiten van Licht voor de Wereld. Het doel is om meer geschoold medisch, paramedisch en managementspersoneel beschikbaar te hebben. Daarnaast is er ook veel aandacht voor praktische on-the-job training en bijscholing.

  Medicijnen voor oogzorg

  Licht voor de Wereld streeft ernaar dat het basispakket medicijnen voor oogzorg opgenomen wordt in het nationale aankoop- en distributiesysteem van medicijnen in Congo. De aankoopcentrale voor medicijnen van Lumbumbashi – Camelu – wordt partner van Licht voor de Wereld en krijgt steun om een pionier te worden op dit vlak. Camelu zal op een transparante en verantwoordelijke manier voor de aankoop en verdeling van kwaliteitsvolle medicijnen voor oogzorg zorgen voor onder ander de partnerziekenhuizen en gezondheidszones.

  Kennis en expertise delen

  Licht voor de Wereld deelt haar ervaring, kennis en expertise met andere oogunits of oogziekenhuizen in Congo. Door een samenwerking met de Belgische NGO Rotary Clubs for Development (RC4D) kan het St-Joseph ziekenhuis in Kinshasa (Limete) het oogdepartement verder uitbouwen. Het ziekenhuis is partner van RC4D en deze NGO zorgt voor de financiële middelen en opvolging.

  Inclusief onderwijs voor slechtziende meisjes en jongens

  In de provincie Haut-Katanga willen we het inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen uitbreiden van Lubumbashi naar Likasi. Hiervoor zullen we samenwerken met de overheid en een provinciaal platform voor inclusief onderwijs oprichten. Het platform zal samen met de betreffende partnerziekenhuizen een duurzame methode voor de opsporing en verzorging van slechtziende kinderen uitwerken. Ook gaan we minstens drie ‘gewone’ scholen omvormen tot inclusieve scholen voor slechtziende kinderen. Aangepast pedagogisch materiaal en individuele begeleiding zijn hierbij belangrijke aspecten.  En niet minder belangrijk; het programma voorziet eveneens in opleidings- en bewustmakingsworkshops over inclusie voor de verschillende onderwijsactoren (schooldirecteurs, leerkrachten, ouders en leerlingen).

  OOGZORG DGD programma 22-26 Ziekenhuizen 22-26
  consultaties 441,700 545,486
  oogoperaties 20,567 25,869
  Brillen 74,617 83,530
  gezondheidszones 10 10
  aantal personen van het medisch, paramedisch en administratief personeel dat een formele opleiding volgde (diploma / certificaat) 39 21
  waarvan vrouwen 10 12
  INCLUSIEF ONDERWIJS VOOR SLECHTZIENDE KINDEREN EN JONGEREN DGD programma 22-26
  aantal slechtziende kinderen en jongeren in inclusief onderwijs 614
  waarvan meisjes 307
  aantal slechtziende kinderen en jongeren die succesvol hun schoolcyclus afwerken (slagen op eindexamen) 282
  waarvan meisjes 141
  aantal scholen omgevormd tot inclusieve school inclusief pilootproject in minimum 3 scholen: 2 in Lubumbashi en 1 in Likasi

   

  Steun onze strijd tegen blindheid

  Doe een gift

  Rwanda

  Referentie en specialisatie

  Één van de doelstellingen van het nieuwe programma is de rol van de Kabgayi Eye Unit (KEU) als nationaal referentiecentrum voor oogzorg te versterken. Zo willen we de kennis en capaciteiten van het personeel uitbreiden met diplomerende of bijkomende opleidingen. We denken hierbij aan: pediatrie, low vision, retina, optometrie, orthoptie, glaucoom en retinoblastoom. Zo kan KEU gespecialiseerde en kwalitatieve oogzorg aanbieden aan de bevolking.

  Opleidingscentrum en decentralisatie

  Het opleidingscentrum van het ziekenhuis breidt uit dankzij de uitwerking van modules voor oogartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen in oogzorg (TSO), studenten-toekomstige TSO’s en verpleegkundigen. Tegen 2026, volgen 80 TSO’s, verbonden aan 38 Rwandese districtsziekenhuizen, drie opleidingen in Kabgayi: Operatieassistent, Pediatrische spoedgevallen en pathologie, Refactieafwijkingen en low vision. Dit initiatief past in het kader van de decentralisatie van de zorg. Door de opvoering van de kwaliteit en de kwantiteit van de oogzorg verleend op districtsniveau, komt oogzorg dichter bij de bevolking. Voor meer complexe en gespecialiseerde zorg, wordt de patiënt doorverwezen naar KEU.

  Zorg verstrekken aan de meest kwetsbare mensen

  Licht voor de Wereld besteedt steeds bijzondere aandacht aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De KEU hanteert een sociaal tarief voor de armste patiënten. Zo wordt oogzorg toegankelijk gemaakt voor iedereen. Mobiele consultaties en operaties zijn ook gepland in de meest afgelegen districtsziekenhuizen, vluchtelingenkampen en gevangenissen.

   

  Inclusief en gespecialiseerd onderwijs

  Het nieuwe programma beoogt om meer slechtziende kinderen toegang te geven tot inclusief onderwijs in vier districten van de Zuidelijke Provincie. Daartoe zal het werkterrein van de Cel Inclusief Onderwijs van Kabgayi uitbreiden. Vroeger richtte de cel zich enkel op het katholieke onderwijs. Nu ligt de focus op het volledige officiële onderwijs. Dit zijn maar liefst 434 scholen!

  Bewustmakingsworkshops over de inclusieve benadering zijn voorzien voor directieleden en hoofdonderwijzers, ouders van slechtziende kinderen, educatieve medewerkers en leerkrachten in opleiding. In samenwerking met de overheid en andere betrokkenen, wil Licht voor de Wereld een nationale strategie voor inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen uitwerken.

  Licht voor de Wereld bijft ook de school voor blinde en slechtziende kinderen van Rwamagana ondersteunen. Deze school biedt kwalitatief gespecialiseerd onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Daarnaast zal de school zich profileren als informatiecentrum voor inclusief onderwijs en opleidingen organiseren voor de gespecialiseerde ‘rondreizende’ leerkrachten van de cel van Kabgayi.

  Ook blijft de KEU betrokken bij het onderwijsproject. Het ziekenhuispersoneel zal screenings uitvoeren in de 434 betrokken scholen en in Rwamagana. Een medische opvolging is voorzien voor de kinderen met oogproblemen.

  Belangrijkste doelstellingen voor 2022-2026:

  • 195.000 consultaties
  • 27.750 oogoperaties
  • 12.900 brillen
  • aantal personen van het medisch en paramedisch personeel dat een formele opleiding volgde (diploma / certificaat): 13, waarvan 4 vrouwen
  • 80 TSO’s volgen drie opleidingen
  • 7.500 arme gezinnen krijgen oogzorg (dankzij steun van de sociale dienst)
  • 351 slechtziende kinderen volgen inclusief onderwijs
  • 175 blinde en slechtziende kinderen volgen gespecialiseerd onderwijs
  • 843 kinderen worden voor oogzorg doorverwezen naar KEU, na een oogscreening op school
  • 5 rondreizende gespecialiseerde leerkrachten zijn actief en opgeleid
  • 868 schooldirecties en hoofdonderwijzers en 232 ouders zijn gesensibiliseerd in inclusie van slechtziende kinderen

   

  Schenk zicht, schenk liefde:

  Doe een gift

  Tanzania

  Opleidingscentra optimaliseren

  Het programma voorziet om de ziekenhuizen CCBRT en KCMC, respectievelijk in Dar es Salaam en Moshi, te versterken in hun opleidingsmogelijkheden rond oogzorg. Het medisch onderwijzend personeel in de twee ziekenhuizen zal haar kennis en deskundigheid in low vision en optometrie verbeteren. Dit gebeurt dankzij gespecialiseerde opleidingen, experten missies ter plaatse en uitwisseling van ervaring. We besteden speciale aandacht aan de opleiding van vrouwelijk personeel. Ook voorzien we in verbeterde of aanvullende apparatuur om te voldoen aan de noden van de opleidingen.

  De twee opleidingscentra spelen een cruciale rol in onze strategie in Tanzania, aangezien het personeel van de vier andere partnerziekenhuizen er hun kennis en expertise kan bijschaven.

  Kinderzorg

  Net als in Rwanda en Congo staat de zorg voor kinderen met een visuele beperking centraal. In de regio’s Dodoma, Morogoro, en Ruvuma versterken we de kinderafdelingen van het Benjamin Mpaka Hospital, het regionale ziekenhuis van Morogoro, het Saint Francis ziekenhuis en het Saint Joseph ziekenhuis met nieuwe opleidingen en materiaal. Zo behalen deze instellingen het niveau van tertiaire of secundaire ziekenhuizen.

  Deze ziekenhuizen dragen bij tot de regionale coördinatie van het inclusief onderwijsprogramma. Tegen 2026 zullen ze in staat zijn om consultaties en operaties uit te voeren bij kinderen en hen te voorzien van aangepaste brillen en andere oftalmologische hulpmiddelen.

  Het ziekenhuispersoneel staat bovendien in voor de opsporing van kinderen met een visuele beperking in de scholen. Daardoor hoeven deze kinderen en hun families de lange reis naar Dar es Salaam niet te ondernemen.

  Referentiecentrum voor inclusief onderwijs

  Naast het versterken van de partnerziekenhuizen, wil Licht voor de Wereld dé referentie worden in Tanzania voor wat betreft de ontwikkeling van inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen. Zo verdedigt het programma de rechten van het kind wat betreft de toegang tot lager, secundair en hoger onderwijs. Dit doen we door in te zetten op de bewustmaking van het belang van inclusief onderwijs bij de betrokken autoriteiten. Ook doelen we op een betere samenwerking tussen de verschillende actoren (onderwijsverantwoordelijken, rondreizende leerkrachten en ziekenhuizen) van het inclusief onderwijsprogramma in de regio’s Morogoro, Dodoma, en Dar es Salaam.

  Het ultieme doel is om een multidisciplinaire opvolging te voorzien van slechtziende kinderen door middel van medische, pedagogische en psychosociale hulp. Alleen zo kunnen de kinderen hun werkelijk potentieel bereiken.

  Belangrijkste doelstellingen voor 2022-2026:

  • 495.447 consultaties
  • 34.409 oogoperaties
  • 52.110 brillen
  • 17 medische personeelsleden opgeleid, waarvan 50% vrouwen
  • 5.978 kinderen met zichtproblemen opgespoord in de scholen en doorverwezen voor oogzorg naar een partnerziekenhuis
  • 949 blinde/slechtziende kinderen op school
  • 20 rondreizende gespecialiseerde leerkrachten zijn actief en opgeleid
  • 251 scholen met een meer inclusieve aanpak

  Header foto: © Sean Inc

   

  Ook jij kan onze projecten in Afrika steunen! Bijvoorbeeld, met 20 euro kan een kind met een visuele beperking een maand lang naar school. Doe een gift!