Plannen in Afrika voor 2019

De kleine Conoglese Alvin, die cataract heeft

Plannen in Afrika voor 2019

In Congo, Rwanda en Tanzania werken we verder om kwaliteitsvolle oogzorg toegankelijk te maken voor iedereen, ook de allerarmste mensen. Onze programma’s voor inclusief onderwijs blijven groeien. Steeds meer scholen nemen deel. Daardoor geven we meer slechtziende kinderen een kans op een toekomst. We hebben de ambitie om zo veel mogelijk kinderen met een visuele beperking te integreren in klassen met hun ziende leeftijdsgenootjes.

 

RWANDA

Oogziekenhuis in Kabgayi

Het Kabgabyi oogziekenhuis blijft een leidende rol spelen in het verlenen van oogzorg in heel Rwanda. Ook dit jaar zal het ziekenhuis kwaliteitsvolle oogzorg verstrekken, met bijzondere aandacht voor de allerarmste mensen.

De chirurgische dienst krijgt extra medisch apparatuur, onder andere voor pediatrische ingrepen en netvlieschirurgie. Voor de optiekzaak van het ziekenhuis voorzien we meer glazen en monturen om verschillende types van brillen te maken. Bovendien vervangen we een aantal verouderde machines voor de optometrie. Ook de visuele therapeuten, die blinde en slechtziende kinderen opvolgen, krijgen extra opleidingen door specialisten.

Het ziekenhuis blijft ook dit jaar verder inzetten op kwalitatieve oogzorg voor kinderen. Zo schenken we bijvoorbeeld nog meer aandacht aan gespecialiseerde chemotherapie voor kinderen met retinoblastoom. Dat is een kanker die start in het oog en vooral voorkomt bij kinderen onder de vijf jaar. Het oogziekenhuis in Kabgayi is de enige kliniek in Rwanda die deze dodelijke ziekte behandelt.

Het tekort aan gespecialiseerd medisch personeel in Rwanda blijft groot, vooral in de dorpen. Om dit op te vangen, blijft het ziekenhuis regelmatig mobiele klinieken inzetten en opereert het team patiënten in ziekenhuizen in de verschillende provincies van het land.

We versterken ook de capaciteit op vlak van oogzorg van het medisch personeel in de rest van het land. Intensieve opleidingen over bijvoorbeeld consultaties, refractieafwijkingen en kleine chirurgische ingrepen blijven essentieel. TSO’s (gespecialiseerde verplegers in oogzorg), en verplegers in opleiding van de verschillende Rwandese ziekenhuizen krijgen deze extra trainingen.

Ten slotte is het kwalitatief beheren van gegevens een belangrijke manier om het oogziekenhuis in Kabgayi verder te professionaliseren. Vorig jaar zijn we gestart met de digitalisering van de financiën, administratie en vooral de patiëntenbestanden. Dit nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat het administratief team in Kabgayi nog efficiënter kan werken.

Elk kind heeft recht op onderwijs

In het Kabgayi district startte het oogziekenhuis in samenwerking met het bisdom van Kabgayi een pilootproject rond inclusief onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Door dit programma kunnen slechtziende kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes naar school gaan.

In 2018 bezochten gespecialiseerde leerkrachten bijna 180 scholen in het district. Ze testten het zicht van meer dan 6.850 leerlingen. Kinderen met een verminderd gezichtsvermogen kregen een doorverwijzing naar het Kabgayi oogziekenhuis voor medische opvolging. Ze krijgen er de nodige brillen of visuele hulpmiddelen. Daarnaast geven de gespecialiseerde leerkrachten hen extra ondersteuning. Zo kunnen zij naar school blijven gaan en goede resultaten behalen.

Het programma rond inclusieve educatie blijft in 2019 verder groeien. Een derde gespecialiseerde leerkracht vervoegt het team. De ambitie is om alle scholen van het Kabgayi district te bezoeken om kinderen met oogproblemen op te sporen. Daarnaast komen er vormingen voor ouders van slechtziende kinderen, hun leerkrachten en de directeurs van de scholen die deelnemen aan het project.

Onze organisatie ondersteunt ook de gespecialiseerde school voor blinde kinderen van Rwamagana, in samenwerking met Fracarita, de Broeders van Liefde. 175 kinderen krijgen hier aangepast onderwijs.

De kinderen van de school in Rwamagana spelen goalball, een sport speciaal voor mensen met een visuele beperking.

CONGO

Ambitieuze plannen in Zuid-Congo

In 2019 nemen dokter Richard en zijn team de consultatie- en hospitalisatieruimtes van het nieuwe ziekenhuis in Mbuji Mayi in gebruik. Er zijn ondertussen genoeg fondsen ingezameld voor de volledige bouw en afwerking van het ziekenhuis. Schitterend nieuws voor de meest kwetsbare mensen uit de regio.

Efficiënte partnerziekenhuizen

Licht voor de Wereld streeft naar oogzorg van de hoogste kwaliteit. Daarom organiseren we opleidingen voor de lokale oogartsen van onze partnerziekenhuizen. Buitenlandse experten geven regelmatig opleidingen om nieuwe operatietechnieken aan te leren.

Daarnaast verbeteren we de efficiëntie in de oogziekenhuizen door in te zetten op de digitalisering van alle gegevens. Daarvoor investeren we in nieuwe software, computers en opleidingen hierover.

Decentralisatie

Licht voor de Wereld wil oogzorg verder decentraliseren. We maken in de acht gezondheidszones van Zuid-Congo kwalitatieve oogzorg toegankelijk voor iedereen, ook en vooral voor de allerarmste mensen.

In de kleine, lokale gezondheidscentra leiden we het medisch personeel op om zelf oogziektes op te sporen en te behandelen. Zo kregen acht verplegers van verschillende centra een opleiding tot TSO (gespecialiseerde verplegers in oogzorg). Bovendien leveren we de nodige apparatuur, medicatie en brillen aan deze lokale ziekenhuizen. Nu kunnen ze zelf aan de slag om mensen met oogproblemen op te sporen en te behandelen. Mensen met medisch meer ingewikkelde aandoeningen blijven ze doorsturen naar onze gespecialiseerde oogziekenhuizen.

In de provincies Haut-Katanga en Lualaba zetten we een sensibilisering- en mobilisatiecampagne op. Via lokale radio- en televisie-uitzendingen informeren we zo de mensen over oogziektes en waar zij terecht kunnen voor een goede behandeling.

Inclusief onderwijs

Licht voor de Wereld werkt in Congo verder aan het programma rond inclusieve educatie. Samen met ‘Codilu’, het katholieke scholennetwerk in Lubumbashi, breiden we het project verder uit en verhogen we het aantal deelnemende scholen. Voor elk kind dat deel uitmaakt van het project, zal het team een gepersonaliseerd interventieplan uitwerken. Bovendien krijgt dit team extra opleidingen door internationale specialisten.

Gespecialiseerde leerkrachten volgen de leerlingen individueel op, met de nodige school- en huisbezoeken. Licht voor de Wereld voorziet ook de juiste hulpmiddelen, zoals brillen, loepen en vergrootglazen, en aangepaste studieboeken voor de kinderen.


De Belgische orthoptiste Daisy Godts geeft opleiding aan het team van de dienst ‘visuele therapie’ in Lubumbashi.

TANZANIA

Licht voor de Wereld ondersteunt in Tanzania al jaren het CCBRT-ziekenhuis in Dar es Salaam en het KCMC-ziekenhuis in Moshi. Voor beide ziekenhuizen voorzien we in 2019 de aankoop van extra medicatie en is er nog meer aandacht zijn voor de behandeling van kinderen met oogziekten. Zo bouwen we in het KCMC-ziekenhuis de capaciteit verder uit om kinderen met retinoblastoom te behandelen en krijgen twee therapeuten een opleiding visuele therapie.

De regionale ziekenhuizen verder versterken

In het binnenland werkt Licht voor de Wereld samen met twee lokale ziekenhuizen: het St. Francis Referral Hospital in Ifakara en het St. Joseph’s Mission Hospital in Songea. We versterken in deze twee ziekenhuizen de dienst oogzorg, waar lokaal personeel de meeste oogaandoeningen kan behandelen. In 2019 onderzoeken we op welke manier we het oogdepartement van het St. Joseph ziekenhuis zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren. We ontwikkelen een actieplan met bijhorend budget zodat we kwaliteitsvolle oogzorg op regionaal niveau kunnen bieden. Zo bereiken we heel wat extra patiënten.

Het KCMC-ziekenhuis organiseert dit jaar opnieuw mobiele klinieken in St. Francis en St. Joseph om kinderen met oogproblemen te behandelen en te opereren.

Screenings in scholen

In alle lagere scholen van Ifakara werken we verder aan bewustmakings- en opsporingscampagnes om zo kinderen met een visuele beperking op te sporen. Ook in de scholen in het Kilombero District plannen we screenings waarbij het medisch personeel van St. Francis het zicht van de leerlingen onderzoekt.

De gespecialiseerde leerkrachten van het inclusieve educatie programma krijgen extra opleidingen en we voorzien educatief materiaal voor hen. Zij sturen kinderen met oogproblemen door naar lokale, regionale of gespecialiseerde ziekenhuizen. Hier krijgen de kinderen de nodige behandeling en visuele hulpmiddelen. De gespecialiseerde leerkrachten zorgen er dan voor dat deze blinde en slechtziende kinderen opgenomen worden in de lagere school. Ze geven zowel ondersteuning aan het kind als de klasleerkracht en de families thuis.


Dokter Mchikirwa van het KCMC-ziekenhuis redde het zicht van de eenjarige Alvin. Een ongeluk tijdens het spelen veroorzaakte cataract in zijn linkeroog.