“We dragen graag een steentje bij”

het interieur van optiekzaak Christaens, tafel en krukjes met uitgestalde brillen op de achtergrond

“We dragen graag een steentje bij”

Opticiens willen het zicht van hun klanten optimaliseren en beschermen. Ze geven hen de beste zorg voor een optimale gezondheid van de ogen. Sinds de lanceringen van het project ‘Opticiens voor de Wereld’, doet de familie Christiaens uit Avelgem nu hetzelfde voor duizenden kinderen in Afrika.

Solidariteitsgevoel

Het sympathieke koppel, Michael en Griet, trok vorige zomer met hun kinderen naar Senegal. Tijdens deze reis werd hun solidariteitsgevoel aangewakkerd. Ze wilden iets kunnen betekenen voor kinderen die leven in moeilijke omstandigheden. Toen Licht voor de Wereld hen aansprak om de ngo te steunen, zowel financieel als doormiddel van sensibilisering van hun klanten, aarzelde het koppel geen seconde: “we zijn blij dat wij met onze optiekzaak en kinderoptiek een steentje kunnen bijdragen aan dit zinvolle project”.

Langetermijnvisie

“Wat wij heel mooi vinden aan dit project is dat ze een langetermijnvisie beoogt”, leggen ze ons beide uit. Belgische oogartsen geven hun kennis door aan lokale, Afrikaanse artsen. Ze worden onder andere opgeleid om cataractoperaties uit te voeren en kunnen zo kinderen, blind door cataract, opnieuw laten zien. Deze kinderen worden daarna bijgestaan door een opgeleide visuele therapeut. De ouders worden aangeleerd om het zicht van de kinderen te stimuleren door middel van oefeningen. Het is belangrijk dat een kind voor zijn 5 jaar wordt geopereerd zodat de link tussen de hersenen en de ogen gelegd wordt. Daarom opereert Licht voor de Wereld kinderen tot 5 jaar gratis. Met 150 euro kan je zorgen dat een kind zijn hele leven lang goed kan zien.

Doorbreken van het stigma rond beperking

Bij ons is het vanzelfsprekend dat elke kind recht heeft op onderwijs. In ontwikkelingslanden is dit niet zo en heeft 90 procent van de kinderen met een visuele beperking geen toegang tot onderwijs, omwille van hun handicap.

Licht voor de Wereld werkt educatieprogramma’s uit met de focus op inclusief onderwijs. Dit wil zeggen dat kinderen met een visuele beperking les volgen met ziende leeftijdsgenoten van hun gemeenschap. Gespecialiseerde leerkrachten geven de nodige begeleiding aan de leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Dit alles bevordert hun integratie en doorbreekt het stigma van hun beperking. “We hopen dat Licht voor de Wereld door de visibiliteit in onze winkel meer bekendheid krijgt en dat het mensen kan motiveren het project te steunen” aldus onze fiere Opticiens voor de Wereld.”

Meer info over optiek Christaens en Krokolunettes