Een zinvolle samenwerking rond licht

De zaakvoerder van Lucimed overhandigt de cheque aan de directeur van Licht voor de Wereld

Een zinvolle samenwerking rond licht

Lucimed is één van de bedrijven die het werk van Licht voor de Wereld steunt. De fabrikant van lichttherapiebrillen, steunt ons sinds 2017. Lucimed schenkt voor elke verkochte Luminette één euro aan onze organisatie.

Een gesprek met Eric Delloye, General Manager van Lucimed:

Hoe bent u ertoe gekomen om Licht voor de Wereld te steunen?
“Beide organisaties hebben een bijzondere band met licht. Enerzijds zet Licht voor de Wereld zich in om oogzorg toegankelijk te maken. Zo hoeven de meest kwetsbare bevolkingsgroepen niet langer in duisternis te leven. Anderzijds heeft Lucimed altijd tot doel gehad licht op een innovatieve manier te gebruiken om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Onze gemeenschappelijke band met licht maakt onze samenwerking zinvol.”

Waarom is de steun aan onze ngo belangrijk voor Lucimed?
“Om twee redenen: de eerste lijkt misschien wat utopisch maar door onze samenwerking werken wij aan een betere wereld waar meer gelijkheid heerst. We kiezen resoluut voor dit sociale engagement. Een tweede reden is van praktische aard en heeft met marketing te maken. Zich engageren en blijk geven van solidariteit komt ook het imago van Lucimed ten goede.”

Wat zijn de resultaten na een jaar samenwerking?
“In 2017 hebben wij 6.439 Luminettes verkocht. Omdat wij, voor elke verkochte Luminette, één euro aan Licht voor de Wereld schenken, bedraagt onze steun dus 6.439 euro. Wij zijn trots dat we een groot aantal blinde mensen opnieuw kunnen laten zien en genieten van alle goede dingen die licht met zich meebrengt.”

Hier vind je meer info over partnerschappen