Education Inclusive

Inclusief onderwijs

  Wereldwijd kunnen meer dan 23 miljoen kinderen met een handicap niet naar school. In ontwikkelingslanden mist 90% van de kinderen met een beperking enige vorm van onderwijs. Hoewel steeds meer kinderen gealfabetiseerd raken in Afrika, blijft de nood aan onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen belangrijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat in Centraal-Afrika slechts een minderheid van die kinderen (1 à 2 %) de weg vindt naar de schoolbanken.

  Hoe dit komt? Eenvoudigweg omdat de ‘normale’ scholen niet zijn uitgerust om les te geven aan kinderen met een visuele handicap. Zo zal een slechtziend kind die helemaal achteraan de klas zit tussen zijn 100 medeleerlingen niet veel opsteken van de les of zelfs zijn schoolloopbaan niet kunnen afronden.

  Bovendien worden deze kinderen vaak gestigmatiseerd en als ‘inferieur’ beschouwd. Men denkt van hen dat ze onmogelijk kunnen leren, laat staan les volgen. Dat stigma speelt een destructieve rol in hun sociale en professionele leven.

  School voor allen

  Licht voor de Wereld wil hier verandering in brengen. Wij ondersteunen projecten rond inclusief onderwijs in Tanzania, Congo en Rwanda.

  Afrikaanse ondervoede kinderen die samen spelen

  Inclusief onderwijs betekent dat kinderen mét een handicap en kinderen zonder handicap, samen op de schoolbanken zitten. Zo maken ze vrienden, leren ze lezen en schrijven en bouwen ze aan hun verdere carrière.

  Het programma werkt op drie verschillende luiken: de zoektocht naar blinde en slechtziende kinderen, de medische hulp en de integratie van die kinderen in het reguliere onderwijs.

  Op korte en middellange termijn verzorgen onze inclusief onderwijsprojecten de onmiddellijke integratie van slechtziende kinderen in het reguliere onderwijs. Op lange termijn gaat het eveneens over de integratie van blinde kinderen.

  Reizende leerkrachten

  Alles draait rond de reizende leerkrachten. Eerst volgen ze bijles in inclusief onderwijs. Nadien verzorgen zij de omkadering en de medisch-technische en pedagogische opvolging.

  Een specialist onderzoekt de ogen van schoolkinderen in de klas

  De eerste taak van de reizende leerkracht is het op zoek gaan naar blinde of slechtziende kinderen die nog niet door een oogarts werden onderzocht. Sommige lokale mensen nemen deze taak op zich.

  Na een vooronderzoek stuurt men de slechtziende kinderen naar een specialist of naar één van onze partnerziekenhuizen. Onze visuele therapeuten verbeteren dan het resterende zicht van de kinderen.

  De reizende leerkrachten werken in verschillende scholen en volgen vele verschillende kinderen op. Ze gaan regelmatig op bezoek in de scholen en bij de kinderen thuis om de opvolging te optimaliseren. Ze leren bovendien aan de ouders hoe ze moeten omgaan met hun kinderen.

  Zin om de inclusieve educatieprogramma’s van Licht voor de Wereld in Afrika te steunen?

  Ja, ik doe een gift

  Integratie op school

  Een slechtziende albino-kind maakt gebruik van een vergrootglas

  Het hoofddoel is om, binnen de ‘normale’ scholen, een veilige haven te creëren voor kinderen met een visuele handicap. Een cocon waarin ze hun potentieel ten volle kunnen ontplooien. En dat zowel op vlak van de schoolloopbaan als op sociaal vlak. Zo wordt het stigma dat ze anders meedragen doorbroken.

  De reizende leerkrachten helpen de leerkrachten van de ‘normale’ scholen om de integratie van slechtziende kinderen te bevorderen.

  Om ons ervan te vergewissen dat het onderwijs kwaliteitsvol en aangepast is, verdelen we didactisch materiaal en visuele hulpmiddelen zoals een schrijfbord of een vergrootglas.

  Blinde kinderen moeten, vooraleer ze in het reguliere onderwijscircuit meedraaien, een specifieke opleiding van een paar jaar volgen waarbij ze onder andere Braille leren lezen. We trachten steeds om het programma aan te passen aan de noden van het kind. Zo zal een kind dat niet volledig blind is, geen Braille leren.

  Het programma breidt uit

  Elk jaar nemen meer dan 400 kinderen deel aan inclusief onderwijsprogramma’s die worden ondersteund door Licht voor de Wereld. En dat zowel in Tanzania als in Congo (Lubumbashi). In Rwanda zijn we in oktober 2017 een pilootproject gestart in Kabgayi.

  Met een maandelijkse bijdrage van 20 euro zorg jij dat een kind met een visuele beperking naar school kan gaan!