COVID-19: wat met inclusief onderwijs?

  Deze update verscheen op 28 april 2020.

  Naast oogzorg is inclusief onderwijs een tweede belangrijke pijler van het werk van Licht voor de Wereld. Naar schatting gaat in ontwikkelingslanden slechts 10 procent van alle kinderen met een beperking naar school. De onderwijsstructuren zijn niet aangepast zijn aan hun bijzondere noden.

  Inclusief onderwijs betekent dat kinderen mét en kinderen zonder beperking, samen op de schoolbanken zitten. Ons programma werkt op drie verschillende luiken: de opsporing van blinde en slechtziende kinderen, medische hulp en de integratie van die kinderen in het reguliere onderwijs. Het zijn onze gespecialiseerde of ‘reizende’ leerkrachten die de kinderen opsporen en nauw opvolgen. Het coronavirus heeft ook op dit luik van onze werking een enorme impact. In de drie landen waar we werken zijn de scholen gesloten.

  Scholen gesloten, programma’s opgeschort

  In Tanzania is het itinerant teacher’s programme in de regio’s Morogoro en Dodoma voorlopig stilgezet. De ‘reizende’ leerkrachten doen er geen screenings meer en verwijzen dus voorlopig ook geen kinderen door naar de regionale ziekenhuizen. Het inclusief onderwijsprogramma in het bisdom van Kabgayi, Rwanda is ook tijdelijk geschorst. Ten slotte kunnen ook in Congo onze gespecialiseerde leerkrachten door de sluiting van de scholen hun werk niet verderzetten.

  Afstandsleren is in onze partnerlanden niet eenvoudig. Toch bekijkt Licht voor de Wereld hier wat mogelijk is. De gespecialiseerde leerkrachten zouden de kinderen met een visuele beperking het nodige materiaal kunnen bezorgen om ook thuis te blijven leren. Ze hebben nood aan lesmateriaal in bijvoorbeeld grote formaten of in braille. Zeker in deze periode hebben deze kwetsbare leerlingen extra ondersteuning nodig. Door de grote afstanden in bijvoorbeeld Tanzania, is dit niet altijd evident. We bekijken wat realistisch is en blijven uiteraard in nauw contact met onze gespecialiseerde leerkrachten.

  Internaten voor blinde en slechtziende kinderen

  Licht voor de Wereld steunt ook enkele gespecialiseerde scholen voor kinderen met een visuele beperking. De school voor blinde en slechtziende leerlingen in Rwamagana, Rwanda is gesloten en alle 171 kinderen van het internaat zijn naar huis vertrokken tot de lessen terug kunnen hervatten.

  In het Nuru instituut voor blinde en slechtziende kinderen in Congo verblijven heel wat kinderen uit verre provincies. Zij kunnen niet allemaal terug naar huis. De coronacrisis zorgt in het land ook voor stijgende voedselprijzen. De school wordt dus financieel erg zwaar getroffen.

  Meer dan ooit een uitdaging: álle kinderen terug in de klas krijgen!

  Onze gespecialiseerde leerkrachten ijveren al jaren om kinderen met een visuele beperking op de schoolbanken te krijgen. Door de coronacrisis dreigen sommige van deze inspanningen verloren te gaan. Het kan niet dat kinderen door deze situatie uit de boot vallen en geen opleiding kunnen genieten. Ons inclusief onderwijsprogramma zal belangrijker zijn dan ooit. Zowel tijdens als na de crisis zullen we er samen met onze gespecialiseerde leerkrachten voor zorgen dat ook kinderen met een visuele beperking toegang blijven krijgen tot kwaliteitsvol onderwijs.

  Jean-Marie Ngbenga, onze coördinator in Congo hoopt op de steun van onze trouwe sympathisanten:

  “Deze instellingen hebben hulp nodig om de gevolgen van deze crisis te overwinnen en hun missie verder te zetten. Ze hebben hulp nodig om onderwijs voor kinderen met onomkeerbare oogproblemen te blijven verzekeren. Die moeten kunnen studeren en een toekomst hebben.”

  De steun van onze trouwe sympathisanten zal in de volgende maanden meer dan ooit van belang zijn. Elke bijdrage telt. Samen kunnen we de meest kwetsbare mensen helpen.Doe vandaag nog een gift.

   

  Foto header: Karen Vandenberghe