fbpx
 

Covid-19: impact op onze werking in Afrika

Covid-19: impact op onze werking in Afrika

Deze update verscheen op 9 april 2020.

De hele wereld staat momenteel voor een ongeziene gezondheidscrisis. Voor Congo, Rwanda en Tanzania, de landen waar Licht voor de Wereld actief is, vormt COVID-19 eveneens een groot gevaar.

Kabgayi, Rwanda: van elke patiënt wordt de temperatuur gemeten.

Congolezen bijvoorbeeld hebben, in vergelijking met West-Europeanen, drie keer meer kans om te worden blootgesteld aan een epidemie, maar zes keer minder kans op toegang tot gezondheidszorg. (1)

Vele inwoners van de landen waar wij werken hebben onvoldoende toegang tot schoon water om de handen te wassen. Er is een tekort aan medisch materiaal en geschoold personeel. Een sociale zekerheid om op terug te vallen is onbestaande. Bovendien leeft de meerderheid van de bevolking van ‘informele jobs’ om te overleven. Het is heel moeilijk om van deze mensen te eisen dat zij strikte lockdown maatregelen naleven.

De coronacrisis treft bovendien vooral de mensen die Licht voor de Wereld probeert te beschermen: de meest kwetsbare, arme mensen en personen met een beperking. Zeker vrouwen met een beperking lopen een groot risico. Ze hebben amper toegang tot onderwijs en informatie. Ze zijn kwetsbaarder voor gendergerelateerd geweld en hebben vaak al een economisch kwetsbare positie en een beperkt ondersteunend sociaal netwerk. Isabelle Verhaegen, directeur van Licht voor de Wereld benadrukt:

“Correcte informatie en kwalitatieve gezondheidszorg om COVID-19 te bestrijden moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht waar je woont, welk geslacht je hebt, hoeveel je verdient en of je een beperking hebt.”

Impact op onze partnerziekenhuizen in Congo, Rwanda en Tanzania

Onze dokters blijven patiënten met dringende oogproblemen behandelen.

Onze partnerziekenhuizen in Congo, Rwanda en Tanzania blijven voorlopig geopend om dringende oogzorg te kunnen verlenen. De medische teams behandelen vooral patiënten met een trauma, een infectie, plots verlies van het gezichtsvermogen. Zij die het risico lopen definitief blind te worden. Uiteraard hebben ze hun werking aan de situatie aangepast en nemen ze extra hygiënemaatregelen. De patiënten krijgen extra informatie. Voor het binnenkomen moeten zij hun handen wassen en wordt hun temperatuur gemeten. Sommige geplande activiteiten zoals mobiele klinieken zijn voorlopig opgeschort.

Vele van onze partnerziekenhuizen merken nu al een opvallende daling in het aantal patiënten. In het oogziekenhuis in Kabgayi, Rwanda ontvangen ze bijvoorbeeld in plaats van meer dan honderd, slechts een dertigtal patiënten per dag. Deze sterke daling zal ongetwijfeld een enorme impact op de eigen inkomsten van onze partnerziekenhuizen.

Programma’s inclusief onderwijs opgeschort

Ook in Congo, Rwanda en Tanzania zijn alle scholen gesloten. Nuru, de school voor blinde kinderen in Lubumbashi, Congo is dicht. De leerlingen die ver van huis wonen blijven in het internaat van de school. De forse stijging van de voedselprijzen is rampzalig voor de school die verder in het levensonderhoud van de kinderen moet voorzien.

Het inclusief onderwijsprogramma in Lubumbashi (Congo), Ifakara (Tanzania) en Kabgayi (Rwanda) is voorlopig opgeschort.

Stijgende voedselprijzen

Isabelle Verhaegen: “Het coronavirus zal niet alleen impact hebben op de gezondheid van de meest kwetsbare mensen in Afrika. De sociaaleconomische gevolgen zullen mogelijks nog groter zijn.”

De coronacrisis heeft in verschillende Afrikaanse landen stijgende voedselprijzen als gevolg. Dit treft vooral de meest kwetsbare mensen. In deze landen staan sommige mensen voor een onmogelijke keuze: ziek worden door het coronavirus of verhongeren.

De kerndoelstelling van onze organisatie is net de meest kwetsbare en arme mensen ook kwalitatieve oogzorg bieden. Daarom zien wij meer dan ooit vandaag het belang van onze sociale dienst. In elk van onze partnerziekenhuizen zorgt een sociale dienst ervoor dat iedereen, ook de allerarmste mensen, met een oogprobleem een behandeling krijgt.

Nu ook de ziekenhuizen zelf de impact van het coronavirus financieel zullen voelen, is het essentieel dat wij als organisatie deze sociale diensten draaiende houden.

De steun van onze trouwe donateurs zal dus meer dan ooit essentieel zijn. Elke bijdrage helpt onze organisatie ongelooflijk: doe vandaag nog een gift.

Het volledige team van Licht voor de Wereld blijft gemotiveerder dan ooit oogzorg toegankelijk maken voor de meest kwetsbare mensen. We danken ons medisch en administratief personeel in Congo, Rwanda en Tanzania oprecht voor hun blijvende inzet en moed.

 

(1) INFORM – Index for Risk Management, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index